AA2BE7E0-8879-4478-9A19-8F2C70919127

Rot avdrag 30% på arbete

Vi utför följande arbeten som ger rätt till ROT avdrag inom bygg- måleri och plåtarbeten

- bygga altaner och uteplatser
- renovera fönster & dörrar
- byta till nya fönster & dörrar
- renovera och bbyte av yttertak
- renovering och byte av fasader 
- renovering och byte av hängrännor, stuprör
- bygga om kök
- lägga golv och sätta paneler 

- måla invändigt
- måla utvändigt fönster & fasader
- måla fönster & dörrar

Vi utför även andra arbeten som inte är berättigade till ROT avdrag men saknar du någpt i listan fråga så hjälper vi dig.

Vad gäller för ROT-avdrag?
Den som äger småhus eller har en bostadsrätts-/ägarlägenhet kan få en skatterabatt med upp till 50 000 kr per person. Skatterabatten är 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms. 

Det är bara arbetskostnaden som ger skatterabatt. Kunden betalar sin del av fakturan och därefter kan du göra en ansökan om resten hos Skatteverket. Om du delfakturerar arbetskostnaden ska du ha med ROT-avdraget redan i dessa fakturor.

Resor och administrativt arbete och konsultation ger inte rätt till Rot avdrag och skall redovisas till skatteverket för deras bedömning

Exempel på vad som kan vara ROT-tjänster finns på Skatteverkets hemsida.
 

Självklart gäller ROT-avdraget vid fönsterbyte!.

30% av ARBETSKOSTNADEN NÄR DU REPARERAR ELLER BYGGER OM I DIN VILLA, BOSTADSRÄTT ELLER SOMMARSTUGA.

Med ROT-avdrag kan du dra av 30% av arbetskostnaden när du anlitar en hantverkare. Förutsättningen är att man anlitar en hantverkare med F-skattsedel för arbetet. Därför är det viktigt att få en faktura där arbetskostnaden är tydligt specificerad. Du kan dra av max 50 000 kr per person och år.

Det betyder att om det finns två delägare till en bostad kan man få en dubbel skattereduktion, alltså upp till 100 000 kr per år.

ROT står för Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad av befintliga byggnader. För att vara berättigad till ROT-avdrag så måste du:
– ha kostnader som är hänförliga till ditt eller dina föräldrars hushåll
– vara ägare till småhus
– vara minst 18 år
– inte ha stora skatteskulder i Sverige
– ha haft utgifter för HUS-tjänster ( RUT & ROT )
 

SÅ GÅR DET TILL

SÅ GÅR DET TILL NÄR VI SÖKER FÖR DITT ROT BIDRAG

Du som kund:
– får preliminär skattereduktion direkt på fakturan
– får meddelande från Skatteverket om utbetalt belopp till oss som utförare
– söka slutlig skattereduktion i din deklaration

För att kunna göra ett rot-avdrag på fakturan behöver vi följande information om dig:
– namn och personnummer
– fastighetsbeteckning
Läs mer på skatteverkets hemsida »

Vem kan göra ROT-avdrag?
Myndiga lagfarna ägare (fysiska personer) kan få ROT-avdrag. Kunden ska stå som ägare/delägare på lagfarten för fastigheten, eller som innehavare av bostadsrätt, tomträtt. Flerfamiljsfastigheter får inget ROT-avdrag.

Krav för rotavdrag
Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.

Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början.

Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla.

SKATTEVERKET OM ROT