AA2BE7E0-8879-4478-9A19-8F2C70919127

Priser

Observera att priserna i tabellen nedanför endast är standard priser och vid varje givet projekt kan justeringar ske både upp och ned.


Priser gäller privatpersoner och arbeten med ROT avdrag

alternativ 1
Projektledning av ROT projekt 

Vi fakturerar en timkostnad för hantering av ert projekt. Detta garanterar dig vår fulla fokus på dina behov och önskemål.

alternativ 2 
Projektledning av ROT projekt 

Vi fakturerar en procentsatts på för hantering av ert projekt. Detta garanterar dig vår fulla fokus på dina behov och önskemål.
Vi fakturerar en timkostnad
 
En offert för ditt projekt 500kr / 50000kr offert
Rabatteras vid beställning på offererat arbete
 
Bygg, snickeri och målningsarbete  628kr / tim
Om du beställer löpande arbete av oss tar vi en fast timkostnad per personal inkl resor mm 
 
Fasta priser [pris]
Vi ger er gärna ett fast pris på överenskommet arbete vilket ger oss bättre ekonomi då vi kan tillgodoräkna oss optimering av vårt arbete och ni får ett fast pris ni kan räkna med.
 

Våra tim kostnader 

I timkostnader inräknat.
-Lön
-Löneskatt
-Arbetsgivare avgift
-Moms
-Rot avdrag
-Försäkringar
-Sem och sjuklöneansvar
-Verktyg och maskiner
-Utbildning/fortbildning
-Fordon för transport
 

Hantverkare 628kr /tim
Handräckare 450kr/ tim
Rörmokare 850kr/tim
Elektriker 900kr/tim
Arkitekt/Ing 1500kr/ tim