AA2BE7E0-8879-4478-9A19-8F2C70919127

Projektledare i ditt projekt

Att anlita en projektledare för en mindre om- eller tillbyggnad kan vara en investering när man vill hålla uppe kvalite och nere kostnader, dessutom behöver man inte göra allt beställararbete själv.
Att samordna önskemål med möjliga utföranden och tekniska krav samt myndigheters påverkan är skönt att slippa även om projektet är litet.  Nils Eirberg är en erfaren projektledare i vårt byggteam. Som projektledare har han erfarenhet från ny-, om- och tillbyggnader av alla typer av byggnader inom offentlig och privat marknad. Mindre privata projekt är något som numera är önskemålet. 
boka ett möte med projektledaren

Projektplan och budget

Era egna skisser och ideer för er om eller tillbyggnad som underlag tar vi fram en plan för ert projekt med en budget 

Ideskisser

När bygglov krävs hjälper arkitekten oss att ta fram erforderliga ritningar till ert bygglov

Byggnadslov / bygganmä

När bygglov krävs hjälper arkitekten oss att ta fram erforderliga ritningar till ert bygglov och projektledaren kan hjälpa er med ansökan, ta fram kontrollplan och anlita en kontrollansvarig. 

Byggnadsritningar/ underlag för upphandling och budget

Om bygglov inte krävs är det ändå bra att ha ritningar som underlag för arbetet som skall utföras och som dokumentation över er fastighets byggnader. Ibland kan en ritning vara ett bra underlag för att redovisa elektriska eller VVS installationer.

Utförande och färdigställande

När byggnation skall utföras är det ibland viktigt att den hamnar rätt. I vårt byggteam har vi duktiga mättekniker som kan utföra digital satelit markering på din tomt. 
boka en utsättning av ert nya fritidshus